รอบรั้วพิกุลสาร
...
โครงการโรงเรียนดีสี่มุมเมือง
โครงการโรงเรียนดีสี่มุมเมือง รูปแบบการบริหารโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม

25 March 2021

...
ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

26 July 2020

...
คำแนะนำในการดูแลรักษาความสะอาดเพื่อป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ได้ประชาสัมพันธ์การดูแลรักษาความสะอาดเพื่อป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

17 June 2020

...
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 ได้มาติดตามการดำเนินการเรียนการสอนทางไกล ผ่านระบบDLTVในสถานการณ์COVID-19
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 และ คณะศึกษานิเทศก์ได้มาติดตามการดำเนินการเรียนการสอนทางไกล ผ่านระบบDLTVในสถานการณ์COVID-19

28 May 2020

...
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และชุมชน ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม

16 April 2020

...
การเฝ้าระวัง ไวรัส covid -19
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมให้ความรู้ในการสวมใส่และป้องกันตัวเองจากไวรัส COVID-19

16 April 2020

...
กิจกรรมอำลาสถาบัน
กิจกรรมอำลาสถาบัน ของนักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562

16 April 2020

...
อบรมการสอนออนไลน์
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมดำเนินการอบรมการสอนออนไลน์ เตรียมความพร้อมสู้วิกฤติ COVID-19

16 April 2020

...
กิจกรรมมอบตำแหน่งประธานสภานักเรียนโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม
งานสภานักเรียน ได้จัดกิจกรรมมอบตำแหน่งประธานสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียนปี 2563

16 April 2020

...
กิจกรรมพัฒนาอาชีพนักเรียนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพนักเรียนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ

16 April 2020