รอบรั้วพิกุลสาร
...
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และชุมชน ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม

16 April 2020

...
การเฝ้าระวัง ไวรัส covid -19
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมให้ความรู้ในการสวมใส่และป้องกันตัวเองจากไวรัส COVID-19

16 April 2020

...
กิจกรรมอำลาสถาบัน
กิจกรรมอำลาสถาบัน ของนักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562

16 April 2020

...
อบรมการสอนออนไลน์
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมดำเนินการอบรมการสอนออนไลน์ เตรียมความพร้อมสู้วิกฤติ COVID-19

16 April 2020

...
กิจกรรมมอบตำแหน่งประธานสภานักเรียนโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม
งานสภานักเรียน ได้จัดกิจกรรมมอบตำแหน่งประธานสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียนปี 2563

16 April 2020

...
กิจกรรมพัฒนาอาชีพนักเรียนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพนักเรียนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ

16 April 2020