หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
งานวิจัย เรื่อง รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะรายวิชา ภาษาอังกฤษ 1 (อ31101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วย Eating out 
     
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมได้กำหนดการสอบกลางภาคของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในระหว่างวันที่ 17-24 กรกฎาคม พ.ศ.2560 
     
รายงาน SAR 2559 
      รายงาน SAR 2559 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ทำดีเพื่อพ่อ สารต่อแก้ปัญหายาเสพติด ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
     
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 (ค 31202) โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
       

 
ภาพกิจกรรม
 
คณะครูและนักเรียนระดับชั้น ม.4 มาปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหารเพลและพัฒนาวัด ตามโครงการจิตอาสา น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ พุทธอุทยานสถานธรรมดอนแก้ว(ห้วยวะ) ในวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560
นักเรียนโรงเรียนหัวยทับทันวิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขัน A Math ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จาก 130 ทีม รับโล่รางวัลและเงินรางวัล 2,000 บาท ผู้เข้าแข่งขัน 1. ดญ.สุริสา คุชิตา ศิษย์เก่า รร.บ้านศรีราชา อ.สำโรงทาบ 2. ดญ.อนัญญา สัมโย ศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม จัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี 2560 มีกิจกรรมการทำบุญตักบาตร มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ หอประชุมโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมได้นำนักเรียนเข้าแข่งขันกีฬายูโด.ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง 2. เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง..ค่ะ...รวมผลการแข่ง 2 วัน. 6. เหรียญทอง. 3 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง. ถ้วยรางวัลคะแนนรวม 18 ปีชาย1ใบ. และ..ได้เป็นตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษคัดระดับภาค กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่38 จำนวน 5 คน

หนังสือราชการจาก สพฐ.
 


หนังสือราชการจาก สพม. เขต 28
 


ข่าวการศึกษา