หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ในระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
     
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม กำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 4-9 มกราคม พ.ศ. 2560 
     
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2560 
     
ผ้าป่าเพื่อการศึกษา คืนสู่เหย้าครบรอบ 40 ปี โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 
     
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม จัดผ้าป่า 40 ปี คืนสู่เหย้าชาว ห.ว.ค ในวันที่ 1-2 มกราคม 2561
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม จัดผ้าป่า 40 ปี คืนสู่เหย้าชาว ห.ว.ค มีการจัดกิจกรรมการแห่ต้นเงินผ้าป่าของศิษย์ปัจจุบัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม จัดกิจกรรมวันคริตมาส ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2560

หนังสือราชการจาก สพฐ.
 


หนังสือราชการจาก สพม. เขต 28
 


ข่าวการศึกษา