.

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

 
กุมภาพันธ์ 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
 
 
 
 

 

 
  หน้าหลัก    คณะกรรมการสถานศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษา
 


นายอธิคม เจ็งตระกูล
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


นายเรืองเดช หาญสุทธิชัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ


นายวิเชียร ราชรักษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ


นายวรวิทย์ ลิขิตวรกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ


นายอัถไชย ตรีสมุุทร
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ


นายประภาส สงพิมพ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ


นายสุรศักดิ์ บุรณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ


พระปลัดประมวล ทองสุทธิ์
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ


นายประสงค์ เชื้อทอง
ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ


นายสนั่น นวลอินทร์
ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ


นายสมหมาย เวียงสิมา
ผู้แทนครู กรรมการ


นางนวลอนงค์ คำนันต์
ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ


นายสำราญ บัวเขียว
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ


นางกัญญาณัฐ ปักปิ่น
ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ


นายวิเชียร บุญมาก
ผอ.โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 54.226.253.34
คุณเข้าชมลำดับที่ 149,864
 
 
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม
ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210
Tel : 045 699 052  Fax : 045 699 080
Email : kruhwk@hwk.ac.th