หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
คณะครูและนักเรียนระดับชั้น ม.4 มาปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหารเพลและพัฒนาวัด ตามโครงการจิตอาสา น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ พุทธอุทยานสถานธรรมดอนแก้ว(ห้วยวะ) ในวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560
นักเรียนโรงเรียนหัวยทับทันวิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขัน A Math ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จาก 130 ทีม รับโล่รางวัลและเงินรางวัล 2,000 บาท ผู้เข้าแข่งขัน 1. ดญ.สุริสา คุชิตา ศิษย์เก่า รร.บ้านศรีราชา อ.สำโรงทาบ 2. ดญ.อนัญญา สัมโย ศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม จัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี 2560 มีกิจกรรมการทำบุญตักบาตร มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ หอประชุมโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมได้นำนักเรียนเข้าแข่งขันกีฬายูโด.ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง 2. เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง..ค่ะ...รวมผลการแข่ง 2 วัน. 6. เหรียญทอง. 3 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง. ถ้วยรางวัลคะแนนรวม 18 ปีชาย1ใบ. และ..ได้เป็นตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษคัดระดับภาค กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่38 จำนวน 5 คน
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี2560 ในวันที่ 18 สิงหาคม พศ.2560 ณ หอประชุมโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม เข้ารับโล่รางวัลระดับเพชร โรงเรียนศีล ๕ ผู้รับรางวัลประกอบด้วย 4 ท่าน คือ ผอ.รร., แม่ตัวอย่าง, พระคุณเจ้า, ผู้นำชุมชน
ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมที่ส่งนักเรียนเข้าตอบปัญหาอาเซียน ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ได้รางวัลชนะเลิศ โดยมีโรงเรียนเข้าร่วม56ทีม
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมได้นำนักเรียนเข้าแข่งขันกีฬามวยสากล ยุวชนชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดศรีสะเกษ 1/2560 สรุปผล รร ห้วยทับทันวิทยาคมได้รับรางวัล. 2 เหรียญทอง. 1 เหรียญเงิน. 1. เหรียญทองแดง. รวม 4. เหรียญ
วันที่ 29 มิถุนายน 2560โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมได้รับมอบเกียรติบัตรกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่ได้ร่วมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนให้มีคุณภาพ เก่งดี และมีความสุข ตามหลักธรรมพระพุทธศาสนาในโครงการค่าย DEAR CAMP เพื่อชีวิตดีงาม
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ประเมินครูผู้ช่วยเพื่อพัฒนาความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม วันที่ 28 มิ.ย. 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา จำนวน 14 คน

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 ต่อไป