หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมได้นำนักเรียนเข้าแข่งขันกีฬายูโด.ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง 2. เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง..ค่ะ...รวมผลการแข่ง 2 วัน. 6. เหรียญทอง. 3 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง. ถ้วยรางวัลคะแนนรวม 18 ปีชาย1ใบ. และ..ได้เป็นตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษคัดระดับภาค กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่38 จำนวน 5 คน