หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม จัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี 2560 มีกิจกรรมการทำบุญตักบาตร มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ หอประชุมโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม