หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
คณะครูและนักเรียนระดับชั้น ม.4 มาปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหารเพลและพัฒนาวัด ตามโครงการจิตอาสา น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ พุทธอุทยานสถานธรรมดอนแก้ว(ห้วยวะ) ในวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560