หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
Warning: include(core_main/language/.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/hwkacth/domains/hwk.ac.th/public_html/core_main/function/function_button.php on line 247

Warning: include(core_main/language/.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/hwkacth/domains/hwk.ac.th/public_html/core_main/function/function_button.php on line 247

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'core_main/language/.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/hwkacth/domains/hwk.ac.th/public_html/core_main/function/function_button.php on line 247

Warning: include(core_main/language/.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/hwkacth/domains/hwk.ac.th/public_html/core_main/function/function_button.php on line 257

Warning: include(core_main/language/.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/hwkacth/domains/hwk.ac.th/public_html/core_main/function/function_button.php on line 257

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'core_main/language/.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/hwkacth/domains/hwk.ac.th/public_html/core_main/function/function_button.php on line 257
  งานวิจัย เรื่อง รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะรายวิชา ภาษาอังกฤษ 1 (อ31101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วย Eating out  
      


: นางสาวจิราณี เมืองจันทร์
: 2560-08-18