หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง 
ข่าวย้อนหลัง
 
  โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 27-29

  ผ้าป่าเพื่อการศึกษา คืนสู่เหย้าครบรอบ 40 ปี โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม

  เชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ ของคุณครูนวลละออง ทัดไทย ในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2560 ณ หอประชุมโรงเรี

  โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ได้กำหนดให้มีการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนชั้นมั

  งานวิจัย เรื่อง รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะรายวิชา ภาษาอังกฤษ 1 (

  โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมได้กำหนดการสอบกลางภาคของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในระหว่างวันที่ 17

  รายงาน SAR 2559

  โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ทำดีเพื่อพ่อ สารต่อแก้ปัญหายาเสพติด ในวันท

  การจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.0

  การประชุมผู้ครองนักเรียนเครือข่าย ครั้งที่ 1/2560 ในวันเสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ หอประชุมโรงเร

 ก่อนหน้า [1] 2 ต่อไป