หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง 
ข่าวย้อนหลัง
 
  งานวิจัย เรื่อง รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะรายวิชา ภาษาอังกฤษ 1 (

  โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมได้กำหนดการสอบกลางภาคของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในระหว่างวันที่ 17

  รายงาน SAR 2559

  โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ทำดีเพื่อพ่อ สารต่อแก้ปัญหายาเสพติด ในวันท

  การจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.0

  การประชุมผู้ครองนักเรียนเครือข่าย ครั้งที่ 1/2560 ในวันเสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ หอประชุมโรงเร

  การรับบริจาคโลหิตจากสภากาชาดไทย ในวันที่ 17 พฤษภมคม พ.ศ.2560 ณ หอประชุมโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม

  โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และชั

  การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ในระหว

  แนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะ 5 ประการ โรงเรียนสุจริต(เป็นตัวอย่างโครงการสามารถนำไปใช้กับนักเ

 ก่อนหน้า [1] 2 ต่อไป