ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางเรียน DLTVประจำวันที่ 18 พ.ค. - 31 พฤษภาคม 2563 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ตารางทดลองการเรียนทางไกล DLTVประจำวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
และช่องทางการรับชมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
-ขอบคุณข้อมูลจากเพจ @DLTV ดูย้อนหลัง

 

 

 

277 Veiws 17 May 2020