ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4  ปีการศึกษา 2564

รับสมัครวันที่ 24-28 เมษายน 2564

สามารถแจ้งความจำนงค์สมัครเข้าเรียนได้ที่ 

ลิงก์ใบสมัคร ม.1 >>https://forms.gle/WQbd3noYb3tfRuFDA

ลิงก์ใบสมัคร ม.4 (นักเรียน ม.3 เดิม) >> https://forms.gle/9899KLotJNiGfEnZ9

ลิงก์ใบสมัคร ม.4 >> https://forms.gle/npD9HG755FMT6qY3A

208 Veiws 22 March 2021