ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Intensive Science and Maths Program: ISMP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

(Intensive Science and Maths Program: ISMP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
 

ม.1 สอบวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564

ม.4 สอบวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564

--------------------------------------------------------


44 Veiws 2 April 2021