อัลบั้มภาพ
...
นิทรรศการค้นคว้าอิสระ IS
...
กีฬาสี
...
กิจกรรมวันครู
...
กิจกรรมวันคริสมาสต์
...
กิจกรรมวันตรุษจีน
...
ค่ายลูกเสือ -เนตรนารี ปีการศึกษา 2562
...
ค่ายยุวกาชาด ปีการศึกษา 2562
...
พิธีมอบป้ายแสดงความยินดี ปีการศึกษา 2562
...
กิจกรรมอำลาสถาบัน ปีการศึกษา 2562