ข่าวกิจกรรมภายในและนอกโรงเรียน
...
โครงการ “ถนนปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%”
นายเด่นนคร  ขาวสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “ถนนปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%”

25 ธันวาคม 2565

...
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม เป็นตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษ นำนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับภาคที่จังหวัดนครพนม
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม เป็นตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษ นำนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับภาคที่จังหวัดนครพนม

25 ธันวาคม 2565

...
การบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียนในสังกัด ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
การบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียนในสังกัด ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

11 พฤศจิกายน 2565

...
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน

11 พฤศจิกายน 2565

...
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม เข้ารับโล่รางวัล และเกียรติบัตร การขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สพฐ. จนเกิดแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best. Practice ) ในระดับดีเยี่ยม กลุ่มภาคสงฆ์ 10
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม เข้ารับโล่รางวัล และเกียรติบัตร การขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สพฐ. จนเกิดแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best. Practice ) ในระดับดีเยี่ยม กลุ่มภาคสงฆ์ 10

11 พฤศจิกายน 2565

...
คณะผู้บริหารและคณะครู ​เข้าร่วมงานประเพณี​ลอยกระทง​ ประจำปี​ 2565​
คณะผู้บริหารและคณะครู ​เข้าร่วมงานประเพณี​ลอยกระทง​ ประจำปี​ 2565​

11 พฤศจิกายน 2565

...
สภานักเรียนโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมลอยกระทง
สภานักเรียนโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมลอยกระทง โดยให้นักเรียนทุกห้องได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำกระทงและสภานักเรียนได้นำกระทงไปจำหน่ายและร่วมลอยในงานลอยกระทงของตำบลห้วยทับทัน

11 พฤศจิกายน 2565

...
คณะผู้บริหารและตัวแทนคณะครู ออกปฏิบัติหน้าที่ตามหนังสือทางราชการจากสำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษา​มัธยมศึกษา​ศรีสะเกษ​ยโสธร​
คณะผู้บริหารและตัวแทนคณะครู ออกปฏิบัติหน้าที่ตามหนังสือทางราชการจากสำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษา​มัธยมศึกษา​ศรีสะเกษ​ยโสธร​ ที่มอบหมายให้ทุกโรงเรียนได้เฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอยภัยในช่วงเทศกาล​งานลอยกระทง​ ประจำปี​ 2565​

11 พฤศจิกายน 2565

...
คณะผู้บริหาร​ และคณะครู​ เข้าร่วมโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ "ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง" เพื่อสืบสาน​ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามด้วยการแต่งผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง
คณะผู้บริหาร​ และคณะครู​ เข้าร่วมโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ "ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง" เพื่อสืบสาน​ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามด้วยการแต่งผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง

11 พฤศจิกายน 2565

...
การมอบ​ทุนการศึกษา​เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข กลุ่มใหม่รอบที่ 1​ ให้แก่นักเรียนในระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ตอนต้น​
การมอบ​ทุนการศึกษา​เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข กลุ่มใหม่รอบที่ 1​ ให้แก่นักเรียนในระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ตอนต้น​

1 พฤศจิกายน 2565

...
นายภูรินท์​ สอน​พูด​ อดีตผู้อำนวยการ​ นายวัฒนา​ ศรีจักร์​ อดีตรองผู้อำนวยการ​ นายวัฒนา​ จันทา​ และนางสาวกษิรัตน์​ แก้วสา​ อดีตครูโรงเรียนห้วยทับทัน​วิทยาคม​ กล่าวอำลากับคณะกลุ่มผู้บริหาร​ คณะครู​ บุคลากร​ และนักเรียน​ เนื่องในโอกาสย้ายสถานศึกษา
นายภูรินท์​ สอน​พูด​ อดีตผู้อำนวยการ​ นายวัฒนา​ ศรีจักร์​ อดีตรองผู้อำนวยการ​ นายวัฒนา​ จันทา​ และนางสาวกษิรัตน์​ แก้วสา​ อดีตครูโรงเรียนห้วยทับทัน​วิทยาคม​ กล่าวอำลากับคณะกลุ่มผู้บริหาร​ คณะครู​ บุคลากร​ และนักเรียน​ เนื่องในโอกาสย้ายสถานศึกษา

30 ตุลาคม 2565

...
คณะกลุ่มผู้บริหาร โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม​ เข้าร่วมงานกฐินสามัคคีอำเภอห้วยทับทัน​ทอดถวาย วัดบ้านกะทิ​-ฮ่องใหม่พัฒนาวราราม ตำบลปราสาท​ อำเภอห้วยทับทัน​ จังหวัดศรีสะเกษ
คณะกลุ่มผู้บริหาร โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม​ เข้าร่วมงานกฐินสามัคคีอำเภอห้วยทับทัน​ทอดถวาย วัดบ้านกะทิ​-ฮ่องใหม่พัฒนาวราราม ตำบลปราสาท​ อำเภอห้วยทับทัน​ จังหวัดศรีสะเกษ

30 ตุลาคม 2565

...
กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2565
กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2565

14 ตุลาคม 2565

...
" ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน "   โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
" ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน "   โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

14 ตุลาคม 2565

...
ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการเด่นนคร ขาวสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมงคลาภิเษก ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม
ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการเด่นนคร ขาวสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมงคลาภิเษก ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม

14 ตุลาคม 2565

...
ขอแสดงความยินดี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ นายภูรินท์ สอนพูด เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนกำแพง และนายวัฒนา ศรีจักร์ เนื่องในโ
ขอแสดงความยินดี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ นายภูรินท์ สอนพูด เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนกำแพง และนายวัฒนา ศรีจักร์ เนื่องในโ

14 ตุลาคม 2565

...
การแข่งขันกีฬายูโดชิงแชมป์จังหวัดศรีสะเกษ
การแข่งขันกีฬายูโดชิงแชมป์จังหวัดศรีสะเกษ

14 ตุลาคม 2565

...
อบรมโครงการผลิตสื่อสร้างค่านิยมเพื่อต่อต้านการทุจริต​ เยาวชนไทยหัวใจสะอาด​ ประจำปี​ 2565​
อบรมโครงการผลิตสื่อสร้างค่านิยมเพื่อต่อต้านการทุจริต​ เยาวชนไทยหัวใจสะอาด​ ประจำปี​ 2565​

14 ตุลาคม 2565

...
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา​ จังหวัดนครราชสีมา​ ศึกษาดูงานรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ณ ห้องประชุมพิกุลทอง
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา​ จังหวัดนครราชสีมา​ ศึกษาดูงานรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ณ ห้องประชุมพิกุลทอง

14 ตุลาคม 2565

...
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา​ ศาสนา​ และวัฒนธร​รม​ นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาธรรมรอบชิงชนะเลิศ ณ​ วัดโนนกุดหล่ม​ ตำบลโพนเขวา​ อำเภอเมืองศรีสะเกษ​ จังหวัดศรีสะเกษ​ ผลการแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ​ 2 รับเกียรติบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา​ ศาสนา​ และวัฒนธร​รม​ นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาธรรมรอบชิงชนะเลิศ ณ​ วัดโนนกุดหล่ม​ ตำบลโพนเขวา​ อำเภอเมืองศรีสะเกษ​ จังหวัดศรีสะเกษ​ ผลการแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ​ 2 รับเกียรติบ

14 ตุลาคม 2565

...
โรงเรียนบ้านละเอาะ ศึกษาดูงานรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ณ ห้องประชุมพิกุลทอง โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม
โรงเรียนบ้านละเอาะ ศึกษาดูงานรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ณ ห้องประชุมพิกุลทอง โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม

14 ตุลาคม 2565

...
รับโล่รางวัล กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีผลงานการดำเนินโครงการที่มีความโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ และรางวัลองค์กรทำคุณประโยชน์แก่สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ
รับโล่รางวัล กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีผลงานการดำเนินโครงการที่มีความโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ และรางวัลองค์กรทำคุณประโยชน์แก่สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ

14 ตุลาคม 2565

...
โรงเรียนศรีสะเกษ​วิทยาลัยศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์​
โรงเรียนศรีสะเกษ​วิทยาลัยศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์​

14 ตุลาคม 2565

...
อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

14 ตุลาคม 2565

...
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2565 วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2565 วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

14 ตุลาคม 2565

...
แจ้งยอดบริจาคผ้าป่าเพื่อการศึกษา “ฉลองครบรอบ 44 ปี โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม” อย่างเป็นทางการ
แจ้งยอดบริจาคผ้าป่าเพื่อการศึกษา “ฉลองครบรอบ 44 ปี โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม” อย่างเป็นทางการ

14 ตุลาคม 2565

...
โครงการพี่ทหารสานฝันและสร้างแรงบันดาลใจ
โครงการพี่ทหารสานฝันและสร้างแรงบันดาลใจ

14 ตุลาคม 2565

...
พิธีมอบทุนการศึกษา คณะญาติธรรมวัดเหมือดแอ่
พิธีมอบทุนการศึกษา คณะญาติธรรมวัดเหมือดแอ่

14 ตุลาคม 2565

...
“ฉลองครบรอบ 44 ปี โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม”
“ฉลองครบรอบ 44 ปี โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม”

14 ตุลาคม 2565

...
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 3 “นครขอนแก่นเกมส์ “ และ ได้ไปต่อระดับชาติ “พัทลุงเกมส์”
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 3 “นครขอนแก่นเกมส์ “ และ ได้ไปต่อระดับชาติ “พัทลุงเกมส์”

14 ตุลาคม 2565

...
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทันให้ความอนุเคราะห์กับทางโรงเรียนส่งเจ้าหน้าที่มาฉีดพ่นยากันยุงบริเวณโดยรอบโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทันให้ความอนุเคราะห์กับทางโรงเรียนส่งเจ้าหน้าที่มาฉีดพ่นยากันยุงบริเวณโดยรอบโรงเรียน

14 ตุลาคม 2565

...
อบรมสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และป้องกันการท้องก่อนวัยอันควร
อบรมสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และป้องกันการท้องก่อนวัยอันควร

14 ตุลาคม 2565

...
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 3 มิถุนายน 2565
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 3 มิถุนายน 2565

14 ตุลาคม 2565

...
พิธีมอบทุนการศึกษาครูนิยม-ครูสุบรรณ มัคคสมัน และทุนคุณครูยอดกัลยาณี ลับแล ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีมอบทุนการศึกษาครูนิยม-ครูสุบรรณ มัคคสมัน และทุนคุณครูยอดกัลยาณี ลับแล ประจำปีการศึกษา 2565

14 ตุลาคม 2565

...
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ปีการศึกษา2565 นักเรียนชั้นม.1และ ม.4
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ปีการศึกษา2565 นักเรียนชั้นม.1และ ม.4

14 ตุลาคม 2565

...
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2565
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2565

14 ตุลาคม 2565

...
การแข่งขันกีฬายูยิตสู กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 สนามกีฬาโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษเกมส์
การแข่งขันกีฬายูยิตสู กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 สนามกีฬาโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษเกมส์

14 ตุลาคม 2565

...
กลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมได้นำนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันการประกวด บรรยายธรรม ที่ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ระดับม.ปลาย คือ นายพีรภัทร บริสุทธิ์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมได้นำนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันการประกวด บรรยายธรรม ที่ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ระดับม.ปลาย คือ นายพีรภัทร บริสุทธิ์

14 ตุลาคม 2565

...
การประกวดแข่งขันความสามารถด้านศิลปะ วัฒธรรม ดนตรี (วงดนตรีสากลร่วมสมัย)
การประกวดแข่งขันความสามารถด้านศิลปะ วัฒธรรม ดนตรี (วงดนตรีสากลร่วมสมัย)

14 ตุลาคม 2565

...
การประกวดแข่งขันการจัดทำโปสเตอร์อินโฟกราฟฟิก "วันกองทัพไทย" ณ หน่วยฝึกวิชาทหาร มลฑลทหารบกที่ 25 จ.สุรินทร์
การประกวดแข่งขันการจัดทำโปสเตอร์อินโฟกราฟฟิก "วันกองทัพไทย" ณ หน่วยฝึกวิชาทหาร มลฑลทหารบกที่ 25 จ.สุรินทร์

14 ตุลาคม 2565

...
รายงานผลการแข่งขันกีฬายูโดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ
รายงานผลการแข่งขันกีฬายูโดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ

14 ตุลาคม 2565

...
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมรับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับจังหวัด วันที่ 7 ธันวาคม 2564
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมรับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับจังหวัด วันที่ 7 ธันวาคม 2564

14 ตุลาคม 2565

...
ประชุมฝ่ายบริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อนิเทศการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานประจำสัปดาห์
ประชุมฝ่ายบริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อนิเทศการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานประจำสัปดาห์

14 ตุลาคม 2565

...
การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ
การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ

14 ตุลาคม 2565

...
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประกาศผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประกาศผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ

14 ตุลาคม 2565

...
Kick off ฉีดวัคซีน Pfizer นักเรียนอายุ12-18 ปี " จำนวน 762 คน "เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม"
Kick off ฉีดวัคซีน Pfizer นักเรียนอายุ12-18 ปี " จำนวน 762 คน "เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม"

14 ตุลาคม 2565