กิจกรรมพัฒนาอาชีพนักเรียนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ

        วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2563  โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพนักเรียนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ โดยมี 5 กิจกรรมและครูผู้ควบคุมดังนี้
                 1.การปักจักร ควบคุมโดย คุณครูอำพัน ทองพีระ คุณครูจิราณี เมืองจันทร์และคุณครูจุฬาลักษณ์ ลิขิตวรกุล
                 2.การทำอาหาร ควบคุมโดยคุณครูศรัณยาพร อิ่มเพ็ชร
                 3.การทำกระถาง ควบคุมโดยคุณครูวัฒาจันทา คุณครูเรวัตร เกิดนอก
                 4.การตัดผม ควบคุมโดยคุณครูประเสริฐ เติมใจ คุณครูศักดิ์สิทธิ์ สิงห์ดง คุณครูสุริยะ อสิพงศ์ คุณครูพชร ดีวังโพน
                 5.ส่งเสริมบุคลิกภาพ(เสริมสวยหญิง) ควบคุมโดยนางสาวมณีรัตน์ สีโสดและนางสาวสุดารัตน์ สิทธิศร
โดยท่านผู้อำนวยการวิเชียร บุญมาก มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครูและนักเรียนในการทำกิจกรรม


 

 

 

 

 

 


 

447 Views 16 April 2020


ข่าวกิจกรรมแนะนำ