กิจกรรมมอบตำแหน่งประธานสภานักเรียนโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม

       วันที่ 27  กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม จัดพิธีมอบตำแหน่งประธานสภานักเรียนโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม
นางสาวศศินิภา บุญเลิศ ประธานสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียนปี 2562 มอบตำแหน่ง แก่นางสาวกานต์รวี มะณีล้ำประธานสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียนปี 2563

 

 

 

 

 

 

515 Views 16 April 2020


ข่าวกิจกรรมแนะนำ