กิจกรรมอำลาสถาบัน

        วันที่ 6 มีนาคม 2563 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ได้จัด กิจกรรมอำลาสถาบัน ให้กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยท่านผู้อำนวยการวิเชียร บุญมาก  รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดี 

 

 

688 Views 16 April 2020


ข่าวกิจกรรมแนะนำ