คำแนะนำในการดูแลรักษาความสะอาดเพื่อป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ได้ประชาสัมพันธ์การดูแลรักษาความสะอาดเพื่อป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ขอบคุณข้อมูลจาก http://env.anamai.moph.go.th/mobile_detail.php?cid=5&nid=1325

 

 

 

 

 

847 Views 17 June 2020


ข่าวกิจกรรมแนะนำ