กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประกาศผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประกาศผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ

1.นางสาวปภาวริน อสิพงษ์

2.เด็กชายพีรพล น้อยโส

3.วง golden jet

4.ลูกศิษย์กฤษณะ

และกติกา รอบชิงชนะเลิศ ร่วมเชียร์และร่วมชม วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.00-13.00 น. ณ เวทีคนเก่ง โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม

 

Post views 127
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 14 ตุลาคม 2565


ข่าวกิจกรรมแนะนำ