การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ศรีสะเกษ โดยมีท่านผู้อำนวยการภูรินท์ สอนพูด ให้กำลังใจนักเรียนกีฬายูโดถึงขอบสนาม และร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา
รายงานผลการแข่งขันกีฬายูโด โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ได้รับรางวัล
>> 1เหรียญทอง จากเด็กหญิงฐิตาพร แพทย์มด
>> 1 เหรียญเงินจาก เด็กชายชนพล วิมล  
>> 1เหรียญทองแดงจากเด็กหญิงศุทชา เป็งทอง 

Post views 150
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 14 ตุลาคม 2565


ข่าวกิจกรรมแนะนำ