การประกวดแข่งขันความสามารถด้านศิลปะ วัฒธรรม ดนตรี (วงดนตรีสากลร่วมสมัย)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันความสามารถด้านศิลปะ วัฒธรรม ดนตรี (วงดนตรีสากลร่วมสมัย) ครูผู้ฝึก นายนิกร จันทะสาร และ นายศุภษร ธนะชาติ จัดโดยวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ณ เวทีกลางสาธารณะกุดหวาย อนุสรณ์ 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวนทั้งหมด 9 ทีม ผลการแข่งขัน

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ไดัรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากท่านผู้ว่าราชการศรีสะเกษ


 

Post views 240
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 14 ตุลาคม 2565


ข่าวกิจกรรมแนะนำ