ขอแสดงความยินดี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ นายภูรินท์ สอนพูด เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนกำแพง และนายวัฒนา ศรีจักร์ เนื่องในโ

ขอแสดงความยินดี

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม

ขอแสดงความยินดีกับ นายภูรินท์ สอนพูด เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนกำแพง

และนายวัฒนา ศรีจักร์ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนกำแพง

ด้วยความยินดียิ่ง

Post views 144
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 14 ตุลาคม 2565


ข่าวกิจกรรมแนะนำ