กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน นำโดยรองสุภาพร สิงห์ยอง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและกลุ่มบริหารงานบุคคลและรองพิมพ์พรรณ บุษบงก์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมคณะครูกลุ่มบริการกิจการนักเรียนและบริหารทั่วไป ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอห้วยทับทัน

Post views 109
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 11 พฤศจิกายน 2565


ข่าวกิจกรรมแนะนำ