การบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียนในสังกัด ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

วันที่​ 11 พฤศจิกายน​ พ.ศ. 2565​ นายเด่นนคร ขาวสะอาด​ ผู้อำนว​ยการโรงเรียน​ห้วยทับทัน​วิทยาคม​  นางนิชานันท์  จันทรคาต  นางสาวพัณนิดา  แก้วภักดี  ครูงานแนะแนว พร้อมนักเรียนจำนวน 5 คน  เข้าร่วมกิจกรรมการบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียนในสังกัด ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

Post views 231
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 11 พฤศจิกายน 2565


ข่าวกิจกรรมแนะนำ