โครงการ “ถนนปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%”

นายเด่นนคร  ขาวสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “ถนนปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%” โดยมีนายอิศรา  โพธิ์เงิน นายอำเภอห้วยทับทัน เป็นประธานเปิดโครงการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอห้วยทับทัน  กลุ่มบริการงานกิจการนักเรียนได้นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 25 คน

Post views 320
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 25 ธันวาคม 2565


ข่าวกิจกรรมแนะนำ