สภานักเรียนโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมลอยกระทง

สภานักเรียนโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมลอยกระทง โดยให้นักเรียนทุกห้องได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำกระทงและสภานักเรียนได้นำกระทงไปจำหน่ายและร่วมลอยในงานลอยกระทงของตำบลห้วยทับทัน เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย นำโดยผู้อำนวยการเด่นนคร ขาวสะอาด คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2565 ณ บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน

Post views 157
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 11 พฤศจิกายน 2565


ข่าวกิจกรรมแนะนำ