ติดต่อโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม

ติดต่อผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม  : นายภูรินท์ สอนพูด  E-mail : poorin@hwk.ac.th
---------------------------------------------------------------------------------

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33210


 

โทร 045-ุ699052 
โทรสาร  045-699080
E-mail :
kruhwk@hwk.ac.th
Facebook: https://www.facebook.com/hwkschool/ 

 

58 Veiws 1 August 2020