ยินดีต้อนรับ


ข่าวประกาศ
รอบรั้วพิกุลสาร
อัลบั้มภาพกิจกรรม
...
กิจกรรมวันครู 2563
...
กิจกรรมวันคริสมาสต์ 2563
...
กิจกรรมกีฬาสี 2563
...
สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2563
...
มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2563
...
มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2563
วีดีโอกิจกรรมโรงเรียน
การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการใช้เทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ 2T2A^D โมเดล
เคมีอินทรีย์ ep.1 เรื่อง พันธะของคาร์บอน (C) ในสารประกอบอินทรีย์
แนะนำโรงเรียน
เกษียณคุณครูเณศรา โฉมรุ่ง