ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภท​ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

รับสมัครวันที่ 19-23 มีนาคม 2564

ลิงก์ใบสมัคร ม.1 >>https://forms.gle/YFzaCQPn7at6KZ6E6

ลิงก์ใบสมัคร ม.4 >>https://forms.gle/gfTTp7FBe3Gmr6RU7

131 Veiws 22 March 2021