ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบรายชื่อสมัครเรียน ระดับชั้น  ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม

โรงเรียน​ห้วยทับทัน​วิทยาคมรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อ​ระดับชั้น​ ม.1​ และ​ ม.4​ ปีการศึกษา 2564 รับสมัครทางออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ -28 เมษายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์ การระบาดของ ไวรัสโคโรนา Covid -19 เพื่อเป็นการ ลด การเดินทาง และ รักษาระยะห่าง

ลิงก์ใบสมัคร ม.1 >>https://forms.gle/WQbd3noYb3tfRuFDA

ลิงก์ใบสมัคร ม.4 >> https://forms.gle/npD9HG755FMT6qY3A

หากไม่สะดวกในการสมัครออนไลน์สามารถมาสมัครที่โรงเรียนวันที่ 24-28 เมษายน 2564
--------------------------------------------------------------------------------------------------

ตรวจสอบรายชื่อสมัครเรียน ระดับชั้น  ม.1
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SNUQy5wV6zq30J1Ja9xnTTuzcxJxMV2Kg5V5BvK7VdE/edit?usp=sharing

ตรวจสอบรายชื่อสมัครเรียน ระดับชั้น  ม.4
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nX81LZY7_i_kNbMxuQS-e5b_r2L9hbTKD08owwz18Sg/edit?usp=sharing

131 Veiws 24 April 2021