ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567 ประเภทนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567 ประเภทนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2567
รับสมัคร ออนไลน์  
ม.1 >> https://forms.gle/yb3VTQd9S8e3LU467
ม.4 >> https://forms.gle/4PJP7nt8uATEa16Y7

หรือสมัคร ณ หอประชุมพิกุลเพชร โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม

 

 

219 Views 9 March 2024