ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignInMobile.aspx
นักเรียน ม.3 และ ม.6 สามารถยื่นคำร้องขอแก้ 0 ร มส มผ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2566

* นักเรียนและผู้ปกครอง เปิดระบบตรวจสอบผลการเรียนในช่วง 18.00 - 06.00 น. ทุกวันนับตั้งแต่บัดนี้ไป

 

426 Views 15 March 2023