ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบวัดความรู้พื้นฐานเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบวัดความรู้พื้นฐานเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ???????? โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2566

ระบบค้นหาและตรวจสอบห้องสอบ พร้อมบริการ

กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน หากไม่พบข้อมูลแจ้งได้ที่กล่องข้อความ ในเพจได้เลย

ม.1 ???? และ ม.4????

https://bit.ly/3K0HwwM

ศึกษาแนวปฏิบัติและเตรียมเอกสารให้พร้อมแล้วพบกันวันสอบจ้า

-----------------------------------------------------

ศึกษาแนวปฏิบัติของผู้เข้าสอบวัดความรู้พื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

ห้ามผู้เข้าสอบนำเครื่องมือสื่อสาร เครื่องคิดเลข หรือเอกสารใดๆเข้าห้องสอบและห้ามนำเอกสารการสอบทุกชนิดออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด

โรงเรียนอนุญาตให้ผู้เข้าสอบนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบเข้าห้องสอบได้ ดังนี้

1. ดินสอดำ 2B ขึ้นไป

2. ยางลบดินสอ

3. ปากกาลูกลื่น

4. น้ำยาลบคำผิด

*** หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประชาชนมาแสดงตนในการเข้าห้องสอบ

 

 

178 Views 22 March 2023