ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ที่ ๒๓ / ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ยาม

รายละเอียด

881 Views 10 May 2023