ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2563

Veiws 18 December 2020