ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นห้องและผนังกั้นห้อง อาคารเรียน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Veiws 18 August 2023