ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 324ล/55-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 324ล/55-ก โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037510251)

คลิกดาวโหลดเอกสาร


 

15 Veiws 20 April 2020