คลังวีดีโอ
ฮักแพง แบ่งปัน ห้วยทับทัน บ้านเฮา
ประชุมผู้ปกครอง 2565
ไหว้ครู ม.ต้น 2565
HWK
Scout Activities ลูกเสือห้วยทับทันวิทยาคม
อาราธนาฯ ม ปลาย ร ร ห้วยทับทันวิทยาคม
OBEC AWARDS ระดับชาติ 2563 สถานศึกษายอดเยี่ยม มัธยมศึกษาขนาดกลาง โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม
https://www.youtube.com/watch?v=-gSlbn3FUog
บทเพลงพระราชาในนิทาน วงประสานเสียงโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม
https://www.youtube.com/watch?v=OX8hugh6YBE
เกษียณครูเณศรา โฉมรุ่ง เรือจ้างวางพาย
ถ้ารู้งี้ ภาพยนตร์โดย ทีม 5-misshievous-shild โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ประกวดประเภทนักเรียน
แนะนำโรงเรียน