ข้อมูลผู้บริหาร


ปฏิบัติหน้าที่  1 ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน
 เบอร์โทรศัพท์ : 045-699080
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail) : dennakon@hwk.ac.th

 

นางสาวพิมพ์พรรณ บุษบงก์
E-mail : pimpan@hwk.ac.th

นายพิทวัฒน์ สิงห์ดง
E-mail : pittawat@hwk.ac.th