นโยบายเร่งด่วน QUICK POLICY 2565 >> 2.นโยบาย ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง คุณธรรม จริยธรรม