นโยบายเร่งด่วน QUICK POLICY 2565 >> 3.นโยบาย การศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตย