การประกวดแข่งขันการจัดทำโปสเตอร์อินโฟกราฟฟิก "วันกองทัพไทย" ณ หน่วยฝึกวิชาทหาร มลฑลทหารบกที่ 25 จ.สุรินทร์

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมขอแสดงความยินดี นักเรียนชั้น 6/1

1. นายปองพล สังขาว

2. นางสาววทันยา จุลพันธ์

3. นางสาวกัญญารักย์ ศรียันต์
เข้ารับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดแข่งขันการจัดทำโปสเตอร์อินโฟกราฟฟิก "วันกองทัพไทย" ณ หน่วยฝึกวิชาทหาร มลฑลทหารบกที่ 25 จ.สุรินทร์

Post views 180
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 14 ตุลาคม 2565


ข่าวกิจกรรมแนะนำ