กลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมได้นำนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันการประกวด บรรยายธรรม ที่ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ระดับม.ปลาย คือ นายพีรภัทร บริสุทธิ์

กลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมได้นำนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันการประกวด บรรยายธรรม ที่ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ระดับม.ปลาย คือ นายพีรภัทร บริสุทธิ์

Post views 139
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 14 ตุลาคม 2565


ข่าวกิจกรรมแนะนำ